Søknadsprosess EDF

Her kan du laste ned søknadsguide og få oversikt over relevante lenker til søknadsprosessen.

EUs søknadsguide

Dokumentet «Guide for applicants» beskriver søknadsprosessen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)
I løpet av søknadsprosessen kan det ofte melde seg en del praktiske spørsmål.
Før du tar kontakt med EU-kommisjonen kan du se om ikke noen andre har stilt spørsmålet før deg: Oversikt med ofte stilte spørsmål til EDF-søknadsprosessen.

Sikkerhetsoppfølging av prosjektene

EU-kommisjonen stiller krav til at Norge som nasjon har systemer på plass for å følge opp sikkerheten i EDF-prosjekter, både i forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette blir ivaretatt av sikkerhetsseksjonen i Forsvarsmateriell. For at de skal få gjort den jobben, må alle norske foretak som deltar i et EDF-prosjekt sende inn dette skjemaet til sikkerhetsseksjonen@fma.no, med kopi til iadolfsen@mil.no og til FD-EDF@fd.dep.no.

Finansiering

> Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Norges forskningsråd (NFR) 
Norske aktører som søker på EDF-utlysningene kan søke Norges forskningsråd (NFR) om støtte til prosjektetablering (PES). 

Forskningsrådet tilbyr også gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i EDF

> Medfinansiering

Forsvarsdepartementet (FD)
FD vil kunne dekke medfinansiering etter søknad, der hvor EU ikke dekker 100 % av prosjektkostnaden. Mer informasjon og søknadsskjema.

> Dekning av reelle indirekte kostnader

Kontraktsrevisjonskontoret (KRK), Forsvarsmateriell
For å få dekket reelle indirekte kostnader, må søknaden først bli godkjent av norske myndigheter, i praksis er det Kontraktsrevisjonskontoret (KRK) hos Forsvarsmateriell som gir godkjenningen. Les mer om ordningen.

Finn riktig nasjonal EDF-kontakt (NFP)

Det europeiske forsvarsfondet (EDF) administreres til daglig av EU-kommisjonen.
De støttes av en rekke nasjonale kontaktpersoner (2 per land). Disse nasjonale kontaktpersonene, eller National Focal Points (NFP), er første kontaktpunkt for aktører som enten har søkt eller vurderer å søke om støtte.

Nettverket av NFPer er unikt og kan bidra med råd rundt både søknader og aktuelle partnere fra andre land. Du finner oversikten her.