Nyheter

Resultatene for 2021 utlysningen er offentliggjort

Kommisjonen har offentliggjort resultatene for2021 utlysningen. De finner dere på: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4595 [ec.europa.eu].

 

 

 

Opptak fra dagen ligger ute

EDF Information day and a Networking event on 30 June and 1 July

Oppdatert! EUs arbeidsprogram for 2022

Prosjektutlysningene er lagt ut  på EUs «Funding & Tender portal» (lenke).

Søknadsfrist er fastsatt til 24 November 2022.

Arbeidsprogrammet for 2022 finnes også på  DEFIS webpage [ec.europa.eu], sammen med beskrivelse av utlysningene og det flerårige perspektivet.

For lettere navigering finner du direkte link til utlysningstekst (topics) her.

Overordnet beskrivelse av tema finnes her.

Enkel oversikt over 2022 utlysninger (Calls factsheet).

Pressemeldingen fra Kommisjonen finner du her.

Forskningsrådets kurs

Forskningsrådet har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor. Kursene fokuserer på Horizont Europa, men passer også for EDF.

Se utlysning på Forskningsrådets sider her

EDF søknad

Forsvarsdepartementet har samlet informasjon knyttet til utarbeidelse av søknad under egen meny.

Se hovedmeny over eller klikk her.

 

Geir Engen til DG DEFIS

Geir Engen, som jobber for Forsvarsdepartementet med EDF-saker, blir fra 15. august i år å finne i Brussel hvor han starter i ny jobb hos DG DEFIS,