Nyheter

Se hvilke prosjekter som mottar støtte

Det finnes allerede en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som mottar støtte fra EU gjennom Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Du kan lese mer om hva de jobber med her.

Meld deg på hackathon

Sitter du inne med en idé for å styrke den europeiske forsvars- og sikkerhetssektoren? Har du tanker om nye konsepter, produkter eller tjenester som du vil teste i konkurranse med andre?

25.-27. mars går EUs forsvars- og sikkerhetshackathon av stabelen. Påmeldingsfrist er 17. mars, og temaene de er interessert i er: terrengmobilitet, maritim sikkerhet og beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Les mer om hackathonet og meld deg på her.

Langsiktige temaer i EDF

Interessert i hva slags temaer EDF har på tapetet framover? Her gir de deg svarene i et flerårig perspektivdokument. Dette er stedet å gå hvis du trenger inspirasjon når du søker partnere og skriver prosjektsøknader. Dokumentet oppdateres årlig, og gir en god pekepinn på hvilke utfordringer Forsvarsfondet vil bidra til å løse.

 

Illustrasjonsbilde

EDF erfaringsseminar 21. september

Holdes i Næringslivets hus (NHO-bygget) på Majorstua kl. 9 – 15.30. Den første delen er for de som var med i vinnende konsortier i 2021, mens del 2 (etter lunsj) er for alle som vurderer å søke i 2022.

Påmelding og agenda på FSis hjemmeside

Resultatene for 2021 utlysningen er offentliggjort

Kommisjonen har offentliggjort resultatene for2021 utlysningen. De finner dere på: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4595 [ec.europa.eu].

 

 

 

Oppdatert! EUs arbeidsprogram for 2022

Prosjektutlysningene er lagt ut  på EUs «Funding & Tender portal» (lenke).

Søknadsfrist er fastsatt til 24 November 2022.

Arbeidsprogrammet for 2022 finnes også på  DEFIS webpage [ec.europa.eu], sammen med beskrivelse av utlysningene og det flerårige perspektivet.

For lettere navigering finner du direkte link til utlysningstekst (topics) her.

Overordnet beskrivelse av tema finnes her.

Enkel oversikt over 2022 utlysninger (Calls factsheet).

Pressemeldingen fra Kommisjonen finner du her.

Forskningsrådets kurs

Forskningsrådet har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor. Kursene fokuserer på Horizont Europa, men passer også for EDF.

Se utlysning på Forskningsrådets sider her

Geir Engen til DG DEFIS

Geir Engen, som jobber for Forsvarsdepartementet med EDF-saker, blir fra 15. august i år å finne i Brussel hvor han starter i ny jobb hos DG DEFIS,