Nyheter

Nye tidsfrister!

Tiden går raskt mot innsending av svar på EDF utlysning med frist 9. desember.

For å være sikre på at FD rekker å behandle søknader ifm arbeidsprogram 2021, settes nye og knappere tidsfrister.

Søknad om medfinansiering må være FD i hende senest søndag 7. november.

Søknadsskjema medfinansiering

Søknad om prosjektetableringsstøtte må være hos FD lørdag 20. november.

Søknadsskjema prosjektetableringsstøtte

Bruk epost fd-edf@fd.dep.no

 

Innspill EDF arbeidsprogram 2022-2025

NY!

Arbeidet med å spille inn norske forslag til EDF-utlysningene i 2023-2025 går i parallell med ferdigstillelse av arbeidsprogrammet for 2022. Forsvarsdepartementet ønsker innspill for å kunne fremme de beste forslagene, men også for å videreutvikle de nasjonalt og internasjonalt før de sendes inn til EU-kommisjonen. Et forslag til utlysning må ha støtte fra flere land og allerede fra starten av bør man ha dette i tankene når forslagene skrives, gjerne i dialog med nasjonale og/eller internasjonale samarbeidspartnere. Forsvarsdepartementet vil ta inn forslag løpende innenfor frister angitt nedenfor for å gi rom for videre dialog med andre lands myndigheter og videreutvikling av forslagene.

Tittel og et kort sammendrag (engelsk) spilles inn før 1. november.

Ferdig utkast til utlysningsforslag som kan deles med andre aktører spilles inn innen 25. november.

Den 25. november kalles den utvidede støttegruppen inn til et innspillsmøte. I dette møte vil de enkelte gi sine komentarer og prioriteringer på hva som bør være norske innspill til kommende arbeidsprogram. FD vil bruke disse innspillene og egne vurderinger til å prioriterer hvilke forslag som skal tas videre. På bakgrunn av utkastene til utlysningstekst settes prosessen i gang med å harmonisere utlysningstekst. Dette gjøres sammen med andre land som vi trenger støtte fra for å kunne fremme forslaget som et topic.

Bruk denne malen for prosjektforslag.

Send til fd-edf@fd.dep.no

Søknad om finansiering

Forsvarsdepartementet åpner for søknad om støtte til EDF-arbeid. Søknad om medfinansiering til utviklingsprosjekter sendes i god tid før svar på utlysning ferdigstilles. Se beskrivelse av virkemiddel og søknadsskjema under.

Virkemiddelapparat EDF

Søknadsskjema prosjektetableringsstøtte

Søknadsskjema medfinansiering

illustrasjon_infomøte

Webinar om EDF

Forsvarsdepartementet sammen med FSi arrangerte 9. sept et webinar om EDF.

Se presentasjon her (pdf)

Opptak av webinaret

Nedlastbar opptak av webinaret

Illustrasjonsbilde

EDF Informasjon og match-making/nettverksevent 16-18 september

Denne gir nyttig informasjon om utlysningene og søknadsprosessene. I tillegg vil det være en nyttig arena for å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere.

Påmeldingsfrist er 8. september og gjøres ved å klikke her