Om DIANA

Hensikten med DIANA er å stimulere til en økt teknologisk utvikling i alliansen. Dette skal skje gjennom konkurranse i utlyste innovasjonsprogram (Challenge Programmes).

DIANA sitt utøvende organ (DIANA Executive) har hovedkontorer i Europa, delt mellom London og Tallinn, og i Halifax i Canada. London-kontoret er samlokalisert med Imperial College som er knyttet til Storbritannias innovasjonsarbeid.

Hovedkontorene vil ha en koordinerende funksjon for å skape synergier mellom nettverket av akseleratorsteder og testsentre. De skal også ha kontakt med kommersielle aktører, teknologimiljøer og sluttbrukere. Videre vil hovedkontorene ivareta en tjeneste som raskt gir allierte mulighet til å utvikle og tilegne seg innovative løsninger fra DIANA og dermed gi allierte muligheter til å inngå kontrakter om innovasjon på tvers av alliansen (Rapid Adoption Service). Det innebærer også å ha oversikt over pålitelige investorer og innovatører på tvers av alliansen for å muliggjøre sikre investeringer (Trusted Capital Database).

Akseleratorstedene skal være pådrivere for å øke den teknologiske utviklingen i allianse gjennom konkurranseutsetting av innovasjonsprogrammer, supplert med utdanning for å beskytte teknologiske løsninger mot uønsket påvirkning.

Nettverket av testsentrene skal gi innovatører tilgang til egnede fasiliteter innenfor aktuelle teknologiområder. Norge har ett testsenter. Oversikt over DIANA sitt fotavtrykk finnes på deres internettside.

Mer informasjon kan finnes på NATO DIANA.