EDF Nyheter

Nyheter

EDF-tildeling for 2022 offentlig

Resultatene for EDF-tildelingen for 2022 er nå offentlig. Norge deltar i 19 ulike forskning- og utviklingsprosjekter. For første gang har to norsk-ledete konsortier vunnet fram: Ledet av henholdsvis Kongsberg Defence & Aerospace og NFM Group.

Informasjon om alle prosjektene som mottar støtte finner du her. Nettsak fra Forsvarsdepartementet, med reaksjoner fra Forsvarsminister Gram finner du her.

Utlysning fra Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)

EDA ber om anbud for konseptutprøving innenfor romdomenet. Vinnerprosjektet skal fokusere på utviklingen av innovative konsepter og teknologi for å understøtte utviklingen av «Very Low Earth Orbit (VLEO)» satellittsystemer til forsvarsbruk. Anbudet er en del av EDAs innovasjonssatsing (HEDI). Hele anbudet finner du her.

Invitation to tender for a Framework contract in order to procure the organisational services for the EUDIS hackathons

The EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) aims to build a stronger defence innovation ecosystem throughout the EU. One of the actions is hackathons, which are awareness and outreach events developed towards fostering the proposal of innovative solutions for the defence. DG DEFIS intends to organize the first defence hackathon in April/May 2024 and thereafter conduct yearly hackathons from 2025-2027 simultaneously in several Member States and Norway.

The Commission has therefore launched an invitation to tender (eTendering – Data (europa.eu) [etendering.ted.europa.eu] for a Framework contract (FWC) in order to procure the organisational services for the EUDIS hackathons during the period 2024-2027.

EDF infodager 28–29. juni 2023

Following the publication of the European Defence Fund (EDF) [defence-industry-space.ec.europa.eu] Work Programme 2023 on 30 March, the European Commission’s Directorate-General for Defence Industry and Space (DG DEFIS) is pleased to invite you to the EDF Info Days 2023 [defence-industry-space.ec.europa.eu]. The event will take place on 28-29 June in hybrid format, both in-person in Brussels and online.

During the first day, DG DEFIS will present the EDF 2023 calls for proposals and explain in detail the submission process. During the second day, the event will provide a unique international networking opportunity to form winning defence research and development consortia and elaborate project proposals.

Stay tuned for more information to come soon on the event webpage [defence-industry-space.ec.europa.eu] about the opening of registrations and other practical programme information!

Meanwhile, please save the date.

Oppdatert!
EDF-arbeidsprogram for 2023 ute

EU-kommisjonen har nå lansert 2023-arbeidsprogrammet for EDF. I årets arbeidsprogram finner du 34 utlysninger innenfor en rekke temaer, og med støtte til både forskning og utvikling. Søknadsfrist er 22. November 2023.

Hele arbeidsprogrammet finner du her.

Prosjektutlysningene er lagt ut  på EUs portal: Funding & Tenders (europa.eu) [ec.europa.eu]

Nytt arbeidsprogram i DIGITAL Europa lansert

Det nye arbeidsporgrammet for DIGITAL Europa (2023-2024) er nå ute.

Programmet har også forsvars- og sikkerhetsrelevante utlysninger knyttet til cybersikkerhet, tungregning, skyteknologi, data og kunstig intelligens, digital kompetanse og utrulling og bruk av digitale teknologier.

Hele arbeidsprogrammet finner du her.

Se hvilke prosjekter som mottar støtte

Det finnes allerede en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som mottar støtte fra EU gjennom Det europeiske forsvarsfondet (EDF).