Søknadsprosess

Det vil publiseres informasjon om årets utlysninger for 2024 når de offentliggjøres.

Les tips og triks til søknadsprosessen og FAQ her: DIANA | FAQ (nato.int)