EDF Nyheter

Nyheter

Eksportlisens

Har bedriften din behov for eksportlisens i forbindelse med EDF-prosjekter? EU har utgitt en egen håndbok for SME som vil gi deg svar på mye. Sjekk også UD sine hjemmesider om eksportkontroll.

Nytt arbeidsprogram i DIGITAL Europa lansert

Det nye arbeidsporgrammet for DIGITAL Europa (2023-2024) er nå ute.

Programmet har også forsvars- og sikkerhetsrelevante utlysninger knyttet til cybersikkerhet, tungregning, skyteknologi, data og kunstig intelligens, digital kompetanse og utrulling og bruk av digitale teknologier.

Hele arbeidsprogrammet finner du her.

Se hvilke prosjekter som mottar støtte

Det finnes allerede en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som mottar støtte fra EU gjennom Det europeiske forsvarsfondet (EDF).