EDF Nyheter

EDF Infodag 2024

28. – 29. mai i Brussel

Nyheter

Utlysning fra Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)

EDA ber om anbud for konseptutprøving innenfor romdomenet. Vinnerprosjektet skal fokusere på utviklingen av innovative konsepter og teknologi for å understøtte utviklingen av «Very Low Earth Orbit (VLEO)» satellittsystemer til forsvarsbruk. Anbudet er en del av EDAs innovasjonssatsing (HEDI). Hele anbudet finner du her.

Nytt arbeidsprogram i DIGITAL Europa lansert

Det nye arbeidsporgrammet for DIGITAL Europa (2023-2024) er nå ute.

Programmet har også forsvars- og sikkerhetsrelevante utlysninger knyttet til cybersikkerhet, tungregning, skyteknologi, data og kunstig intelligens, digital kompetanse og utrulling og bruk av digitale teknologier.

Hele arbeidsprogrammet finner du her.

Se hvilke prosjekter som mottar støtte

Det finnes allerede en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som mottar støtte fra EU gjennom Det europeiske forsvarsfondet (EDF).