Tildelingen i ASAP er klar

Norge fikk en relativt stor andel av potten, med tildelinger til Chemring Nobel, NAMMO og Kongsberg. Se resultatene her.