Garanti til tredjelandsbedrifter

Innovasjon Norge har blitt autorisert til å tildele garantier til tredjelandsbedrifter i henhold til artikkel 9(4) på vegne av Norge.

Kontakt i IN er Eva Camerer, e-post: eva.camerer@innovasjonnorge.no,
telefon: 415 48 386