Kategori: nyheter

EDF-utlysningen i 2024

kommer 27. mars, og søknadsfristen er 5. november Fristen for å levere støttesøknader blir derfor:

Delta på evaluering av EDF

EU-DEFIS inviter til å være med på en midlertidig evaluering av EDF, slik det ble bestemt da fondet ble opprettet. For mer informasjon, trykk her.

Gratis Business Coaching

Er dere en SMB og var med i et vinnende konsortium i 2022-utlysningen? Ja, da kan dere søke om gratis Business Coaching. EUDIS Coaching Services er til for å: help SMEs boost their growth in the defence sector. Se https://eudis-coaching.eu

Garanti til tredjelandsbedrifter

Innovasjon Norge har blitt autorisert til å tildele garantier til tredjelandsbedrifter i henhold til artikkel 9(4) på vegne av Norge. Kontakt i IN er Eva Camerer, e-post: eva.camerer@innovasjonnorge.no, telefon: 415 48 386

EU styrker innovasjon

Kommisjonen og EUs investeringsfond går sammen om å styrke innovasjon i forsvarssektoren med – Defence Equity Facility. Mer informasjon finner dere på: EUDIS website [eudis.europa.eu] og i press release [defence-industry-space.ec.europa.eu]. Resultatene fra studien: “Access to equity financing for European defence SMEs” finner dere på: Commission website [defence-industry-space.ec.europa.eu].

To trønderbedrifter får millionstøtte fra NATO

– Forsvaret er avhengig av sivil kompetanse for å utvikle teknologi som kan møte fremtidens trusler. Norge har et sterkt maritimt teknologimiljø der også små virksomheter viser å kunne hevde seg internasjonalt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Begge teknologivirksomhetene holder til i Trondheim og utvikler nisjekapasiteter innen undervannsrobotikk og sensorer. Skarv Technologies har blant…

Ny utlysning i DIGITAL Europa

En ny utlysningsrunde i DIGITAL Europa er i gang. Så langt har det blitt publisert utlysninger innen tungregning, digital kompetanse, cybersikkerhet og data, skytjenester og kunstig intelligens. En oversikt over de aktive utlysningene i DIGITAL finner du her. Det forventes å komme flere utlysninger i løpet av de neste ukene.

Revidert strategi for norsk deltakelse i EDF

Forsvarsdepartementets EDF-strategi Norsk deltagelse i Det europeiske forsvarsfondet Formål Norge deltar i Det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund – EDF) og Forsvarsdepartementet (FD) forvalter deltakelsen[1]. Denne strategien har som formål å maksimere det nasjonale utbyttet av deltakelse ut programperioden 2021–2027. Det nasjonale utbyttet defineres som EDF-støtte til norske aktører. Bakgrunn EDF er ett av flere…

EDF-tildeling for 2022 er nå offentlig

Resultatene for EDF-tildelingen for 2022 er nå offentlig. Norge deltar i 19 ulike forskning- og utviklingsprosjekter. For første gang har to norsk-ledete konsortier vunnet fram: Ledet av henholdsvis Kongsberg Defence & Aerospace og NFM Group. Informasjon om alle prosjektene som mottar støtte finner du her. Nettsak fra Forsvarsdepartementet, med reaksjoner fra Forsvarsminister Gram finner du…

Side 1 av 2
12