Kategori: EDF

EDF-utlysningen i 2024

kommer 27. mars, og søknadsfristen er 5. november Fristen for å levere støttesøknader blir derfor:

Delta på evaluering av EDF

EU-DEFIS inviter til å være med på en midlertidig evaluering av EDF, slik det ble bestemt da fondet ble opprettet. For mer informasjon, trykk her.

Gratis Business Coaching

Er dere en SMB og var med i et vinnende konsortium i 2022-utlysningen? Ja, da kan dere søke om gratis Business Coaching. EUDIS Coaching Services er til for å: help SMEs boost their growth in the defence sector. Se https://eudis-coaching.eu

Garanti til tredjelandsbedrifter

Innovasjon Norge har blitt autorisert til å tildele garantier til tredjelandsbedrifter i henhold til artikkel 9(4) på vegne av Norge. Kontakt i IN er Eva Camerer, e-post: eva.camerer@innovasjonnorge.no, telefon: 415 48 386

EU styrker innovasjon

Kommisjonen og EUs investeringsfond går sammen om å styrke innovasjon i forsvarssektoren med – Defence Equity Facility. Mer informasjon finner dere på: EUDIS website [eudis.europa.eu] og i press release [defence-industry-space.ec.europa.eu]. Resultatene fra studien: “Access to equity financing for European defence SMEs” finner dere på: Commission website [defence-industry-space.ec.europa.eu].

Ny utlysning i DIGITAL Europa

En ny utlysningsrunde i DIGITAL Europa er i gang. Så langt har det blitt publisert utlysninger innen tungregning, digital kompetanse, cybersikkerhet og data, skytjenester og kunstig intelligens. En oversikt over de aktive utlysningene i DIGITAL finner du her. Det forventes å komme flere utlysninger i løpet av de neste ukene.

Revidert strategi for norsk deltakelse i EDF

Forsvarsdepartementets EDF-strategi Norsk deltagelse i Det europeiske forsvarsfondet Formål Norge deltar i Det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund – EDF) og Forsvarsdepartementet (FD) forvalter deltakelsen[1]. Denne strategien har som formål å maksimere det nasjonale utbyttet av deltakelse ut programperioden 2021–2027. Det nasjonale utbyttet defineres som EDF-støtte til norske aktører. Bakgrunn EDF er ett av flere…