EU styrker innovasjon

Kommisjonen og EUs investeringsfond går sammen om å styrke innovasjon i forsvarssektoren med – Defence Equity Facility.

Mer informasjon finner dere på: EUDIS website [eudis.europa.eu] og i press release [defence-industry-space.ec.europa.eu].

Resultatene fra studien: “Access to equity financing for European defence SMEs” finner dere på: Commission website [defence-industry-space.ec.europa.eu].