EDF-tildeling for 2022 er nå offentlig

Resultatene for EDF-tildelingen for 2022 er nå offentlig. Norge deltar i 19 ulike forskning- og utviklingsprosjekter. For første gang har to norsk-ledete konsortier vunnet fram: Ledet av henholdsvis Kongsberg Defence & Aerospace og NFM Group.

Informasjon om alle prosjektene som mottar støtte finner du her. Nettsak fra Forsvarsdepartementet, med reaksjoner fra Forsvarsminister Gram finner du her.