Ny EU-støtteordning for å utvide produksjonskapasitet for ammunisjon- og missilprodusenter

Bilderettigheter: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

I juli vedtok EU et kortvarig program (ASAP) der ammunisjons- og missilprodusenter kan søke om midler til å utvide produksjonskapasitet. Norge deltar som eneste land utenfor EU.

Arbeidsprogrammet er nå ute, og utlysningene kan leses her.