EUs søknadsguide

Dokumentet «Guide for applicants» beskriver søknadsprosessen.

 

Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Fra og med 2022 er EDF tilknyttet Norges forskningsråd for tildeling av prosjektetablering- og konsulentstøtte. Mer informasjon her.

Medfinaniering

Se innlegg med lenker om medfinansiering