EUs søknadsguide

Dokumentet «Guide for applicants» beskriver søknadsprosessen.

 

Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Fra og med 2022 er EDF tilknyttet Norges forskningsråd for tildeling av prosjektetablering- og konsulentstøtte. Mer informasjon her.

Medfinansiering

Se innlegg med lenker om medfinansiering

Søknader må være sendt FD senest 1. november 2023.

Søknadsstøtte

FD har gjennom avtale med Forskningsrådet sikret tilgang til konsulentsstøtte.

Søknad om dekning av reelle indirekte kostnader

Forsvarsdepartementet må varsles innen 15. august hvis det planlegges med å be om dekking av reelle indirekte kostnader ifm søknad på arbeidsprogram 2023. Les mer her.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

I løpet av søknadsprosessen kan det ofte melde seg en del praktiske spørsmål. Før du tar kontakt med EU-kommisjonen kan du se om ikke noen andre har stilt spørsmålet før deg. Her finner du en oversikt med ofte stilte spørsmål til EDF-søknadsprosessen.

Finn riktig nasjonal EDF-kontakt (NFP)

Det europeiske forsvarsfondet (EDF) administreres til daglig av EU-kommisjonen. De støttes av en rekke nasjonale kontaktpersoner (2 per land). Disse nasjonale kontaktpersonene, eller National Focal Points (NFP), er første kontaktpunkt for aktører som enten har søkt eller vurderer å søke om støtte.

Nettverket av NFPer er unikt og kan bidra med råd rundt både søknader og aktuelle partnere fra andre land. Du finner oversikten her.