EUs søknadsguide

Dokumentet «Guide for applicants» beskriver søknadsprosessen.

 

Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Fra og med 2022 er EDF tilknyttet Norges forskningsråd for tildeling av prosjektetablering- og konsulentstøtte. Mer informasjon her.

Medfinaniering

Se innlegg med lenker om medfinansiering

EDF søknadsstøtte

FD har gjennom avtale med Forskningsrådet sikret tilgang til konsulentsstøtte.

Søknad om dekning av reelle indirekte kostnader

Forsvarsdepartementet må varsles innen 1. september hvis det planlegges med å be om dekking av reelle indirekte kostnader ifm søknad på arbeidsprogram 2022. Les mer her.