I Kommisjonens Guide for Applicants, s. 113, står det følgende:

 • As a default option indirect costs are automatically declared as a 25% fixed flat-rate of the
  eligible direct costs.
 • As an alternative, applicants may calculate and declare actual indirect costs in accordance
  with applicant’s usual cost accounting practices as long as these are accepted by national
  authorities for comparable activities in the defence domain (Art 15(2) of the EDF Regulation).
  This option must be chosen in the application for the whole duration of the project and a
  specific form must be filled in (see Section 9.9.6 of this Appendix).

Dersom dere skal få dekt reelle indirekte kostnader, må det først bli godkjent av norske myndigheter, i praksis er det Kontraktsrevisjonskontoret (KRK) hos Forsvarsmateriell som må gi den godkjenningen. Dersom dere tidligere har fått dette godkjent av KRK, vil dette gå relativt raskt. Har dere ikke det, er det derimot en større oppgave.

For å styre hvem vi prioriterer inn til KRK, må alle som ønsker det søke om å få dekt reelle kostnader så snart som mulig etter utlysningen kommer, og absolutt siste frist er 1. september 2022. I første omgang trenger vi bare en enkel søknad, hvor dere informerer oss om:

 • hva deres indirekte kostnader antas å være i %,
 • et overslag over hvor mye det vil utgjøre i kroner i de(n) aktuelle utlysningen(e) dere skal søke
 • dere har hatt leveranser tidligere hvor KRK har godkjent deres indirekte kostnader.

Søknaden sendes FD-EDF@fd.dep.no innen 1. september.

Vi gjør oppmerksom på at det å be om å få dekt reelle indirekte kostnader også vil medføre et merarbeid hos den som søker og eventuelt får det innvilget.