Søknadsprosess ASAP

Søknadsfristen gikk ut 17. november 2023

Hva er ASAP?

Act in Support of Ammunition Production (ASAP) er et EU-program der produsenter av ammunisjon og missiler kan søke om støtte til å utvide produksjonskapasitet. Norge er eneste land utenfor EU som deltar i programmet. Deltakelse gjør det mulig for bedrifter å få EU-støtte til å utvide kapasitet i Norge. Arbeidsprogrammet (inkl. utlysninger) kan leses her.

EUs søknadsguide

EU-kommisjonen har lagd egne info-videoer om søknadsprosessen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)
I løpet av søknadsprosessen kan det ofte melde seg en del praktiske spørsmål.
Før du tar kontakt med EU-kommisjonen kan du se om ikke noen andre har stilt spørsmålet før deg: Oversikt med ofte stilte spørsmål til søknadsprosessen.

Medfinansiering

Forsvarsdepartementet vil kunne dekke en del av den nasjonale medfinansieringen etter søknad.

Frist for søknad om medfinansiering er den 17. november 2023.

Mer informasjon om medfinansiering finner du her.

Søknadsskjema kan lastes ned her (.docx).