Søknad om dekning av reelle indirekte kostnader

Skrevet av dagkr, 17. juni 2022

For noen av dere kan det være mye penger å hente på å søke om dekning av reelle indirekte kostnader.

I Kommisjonens Guide for Applicants, s. 113, står det følgende:

Dersom dere skal få dekt reelle indirekte kostnader, må det først bli godkjent av norske myndigheter, i praksis er det Kontraktsrevisjonskontoret (KRK) hos Forsvarsmateriell som må gi den godkjenningen. Dersom dere tidligere har fått dette godkjent av KRK, vil dette gå relativt raskt. Har dere ikke det, er det derimot en større oppgave.

For å styre hvem vi prioriterer inn til KRK, må alle som ønsker det søke om å få dekt reelle kostnader så snart som mulig etter utlysningen kommer, og absolutt siste frist er 1. september 2022. I første omgang trenger vi bare en enkel søknad, hvor dere informerer oss om:

Søknaden sendes FD-EDF@fd.dep.no innen 1. september.

Vi gjør oppmerksom på at det å be om å få dekt reelle indirekte kostnader også vil medføre et merarbeid hos den som søker og eventuelt får det innvilget.