Søknad om finansiering

Skrevet av David, 1.mars 2022


Forsvarsdepartementet åpner for søknad om støtte til EDF-arbeid. Søknad om medfinansiering til utviklingsprosjekter sendes i god tid før svar på utlysning ferdigstilles. Se beskrivelse av virkemiddel og søknadsskjema under.

Virkemiddelapparat EDF

Søknadsskjema prosjektetableringsstøtte

Søknadsskjema medfinansiering

Søknad om medfinansiering til utviklingsprosjekter sendes i god tid før svar på utlysning ferdigstilles. Se beskrivelse av virkemiddel og søknadsskjema under.

Virkemiddelapparat EDF

Søknadsskjema prosjektetableringsstøtte

Søknadsskjema medfinansiering