Forsvarsindustriråd EU

Skrevet av Geir Engen, 11. mars 2022

Torsdag 10. mars signerte Forsvarsdepartementet, Innovasjon Norge og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening en avtale som danner rammene for en nyopprettet stilling som forsvarsindustriråd ved Norges delegasjon til EU.

Samarbeidet mellom partene skal styrke norsk- og europeisk forsvarsevne og stridskraft, gjennom å sikre Norges og Europas forsvarsindustrielle og -teknologiske base i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Forsvarsindustriråden skal i samarbeid med forsvarsindustrien, Innovasjon Norge samt nasjonale og internasjonale myndigheter bidra til at norske bedrifter proaktivt utnytter mulighetene gjennom European Defence Fund og utvikler tilgangen til forsvarsmarkedene i Europa.

Forsvarsindustriråden vil være ansatt som spesialrådgiver i Innovasjon Norge i en periode på fire år, men være er underlagt stasjonssjefen på lik linje med andre ansatte ved den norske EU delegasjonen.

Avtalen ble signert av Per Niederbach (Innovasjon Norge), Torbjørn Svensgård (FSi) og Morten Tiller (Forsvarsdepartementet).