For å være sikre på at FD rekker å behandle søknader ifm arbeidsprogram 2021, settes nye og knappere tidsfrister.

Søknad om medfinansiering må være FD i hende senest søndag 7. november.

Søknadsskjema medfinansiering

Søknad om prosjektetableringsstøtte må være hos FD lørdag 20. november.

Søknadsskjema prosjektetableringsstøtte

Bruk epost fd-edf@fd.dep.no