Arbeidet med å spille inn norske forslag til EDF-utlysningene i 2023-2025 går i parallell med ferdigstillelse av arbeidsprogrammet for 2022. Forsvarsdepartementet ønsker innspill for å kunne fremme de beste forslagene, men også for å videreutvikle de nasjonalt og internasjonalt før de sendes inn til EU-kommisjonen. Et forslag til utlysning må ha støtte fra flere land og allerede fra starten av bør man ha dette i tankene når forslagene skrives, gjerne i dialog med nasjonale og/eller internasjonale samarbeidspartnere. Forsvarsdepartementet vil ta inn forslag løpende innenfor frister angitt nedenfor for å gi rom for videre dialog med andre lands myndigheter og videreutvikling av forslagene.

Tittel og et kort sammendrag (engelsk) spilles inn før 1. november.

Ferdig utkast til utlysningsforslag som kan deles med andre aktører spilles inn innen 25. november.

Den 25. november kalles den utvidede støttegruppen inn til et innspillsmøte. I dette møte vil de enkelte gi sine komentarer og prioriteringer på hva som bør være norske innspill til kommende arbeidsprogram. FD vil bruke disse innspillene og egne vurderinger til å prioriterer hvilke forslag som skal tas videre. På bakgrunn av utkastene til utlysningstekst settes prosessen i gang med å harmonisere utlysningstekst. Dette gjøres sammen med andre land som vi trenger støtte fra for å kunne fremme forslaget som et topic.

Bruk denne malen for prosjektforslag.

Send til fd-edf@fd.dep.no