1. mars inviterer FD, Abelia og FSI til erfaringsutveksling ifb. EDF 2021.

Formålet med møtet er å samle de som har vært med på EDF-2021 fra aktør- og støtteapparatsiden for å dele erfaringer med tanke på å bygge et enda sterkere landslag til neste år. Hva har vært avgjørende for de områdene der aktørene har lykkes godt, og hva skal vi gjøre mer av til neste år? Hvilke tips og råd har man til hverandre? Er det noe vi ikke har gjort i år som vi bør tenke på til neste år? De viktigste punktene skal samles i en kort erfaringsrapport som gjøres tilgjengelig for deltakerne.

Seminaret er åpent for de som har vært involvert EDF-2021 og enkelte nøkkelpersoner. For søkermiljøer sendes det invitasjon til kontaktpunkt for hver søker, denne bes videresende til andre som har vært involvert i sin organisasjon. For øvrige er invitasjonen personlig. Ved kapasitetsbegrensning vil det gjøres et utvalg. Vi avslutter med en enkel minglelunch.

Kaffe og registrering fra kl. 08:30

Tentativt program:

 • 08:30 Registrering
 • 09:00 Velkommen
 • 09:05 Hva har vi lært av søknadsprosessen så langt
  • Erfaringer fra SINTEF (inkl. Q&A)
  • Erfaringer fra Kongsberggruppen (inkl. Q&A)
  • Erfaringer fra Radionor (inkl. Q&A)
 • 10:10 Pause og mingling
 • 10:30 Refleksjon og diskusjon
 • 11:00 Hva kreves i et forsvarsprosjekt? (FSI)
 • 11:15 Veien videre (FD)
 • 11:30 Oppsummering og innspill til FD fulgt av lunch
 • 12:30 ferdig

Påmelding til vedlagte lenke:

https://events.provisoevent.no/nho/events/erfaringsseminaredf2021/register [events.provisoevent.no]