Arbeidsprogrammet for 2022 er nå lagt ut på DEFIS webpage [ec.europa.eu], sammen med beskrivelse av utlysningene og det flerårige perspektivet.

Prosjektutlysningene vil bli publisert på EUs «Funding & Tender portal» så snart som mulig etter at EUs foreløbige budsjett for 2023 er godkjent.